Video xem thêm: "em gái quốc dân" IU đã cùng thủ lĩnh Big Bang có một tiết mục tuyệt đỉnh