Video xem thêm: Chủ nhân "hóa vàng nguyên con xe" ngày Tết Đoan Ngọ do 1 phút bất cẩn