Video xem thêm: Học sinh THPT nhảy như lên sàn sau lễ tổng kết