Video xem thêm: Bị kẻ ác tạt axit phỏng bụng, nàng chó hoang may mắn được giải cứu