Video xem thêm: Chú chó tự giải thoát mình bằng cách cắn đứt chân trong 5 năm