Video xem thêm: Tóc Tiên và Sơn Tùng M-TP cùng "quẩy hè tột đỉnh"