Video xem thêm: Tân tổng thống Hàn từng chọn Cheer Up của TWICE làm ca khúc tranh cử