Video xem thêm: Toàn cảnh đua xe Honda tại Bà Rịa 30/4