Video xem thêm: Em bé Lào Cai tươi cười, đùa vui với mẹ nuôi khi được gọi tên.