Video xem thêm: Quán kem bị giang hồ tấn công: “không biết người chúng kêu xin lỗi là ai”