Video xem thêm: Fan "mê mệt" trước vẻ trong trẻo của Trịnh Sảng trong trailer phim mới