Video xem thêm: Tỷ phú sắp qua đời chia hết tài sản của mình cho người nghèo