Video xem thêm: Hành khách bị kéo lê ra khỏi máy bay vì hết chỗ