Video xem thêm: Chiếc ghế hình thù nhạy cảm trên tàu điện ngầm