Video xem thêm: Mỹ Tâm hát theo Hoài Linh ca khúc Dạ cổ hoài lang