Video xem thêm: iPhone 6 Plus phát nổ ngay trên tay chủ nhân