Video xem thêm: Hồng Đào, Lê Giang cùng nhau tuyên bố: “Nói không với hài nhảm”