Video xem thêm: Thanh niên “cool” nhất năm, thẳng tay vứt luôn quà 8/3 khi bị từ chối