Video xem thêm: Tránh xa những quả bóng bay nếu bạn không muốn "rước họa vào thân"!