Video xem thêm: toàn bộ bài phát biểu của Rihanna khi cô được Harvard University trao tặng danh hiệu Nhà Nhân đạo của Năm.