Video xem thêm: Rừng Amazon là nơi trú ngụ của những "quái vật" đáng sợ