Video xem thêm: Màn ăn kẹo “bá đạo” của ông bố “lầy nhất quả đất”