Video xem thêm: Sơn Tùng lần đầu hát remix Lạc trôi tại Hà Nội