Video xem thêm: Bị "kẹp chả" giữa 2 ôtô, người đi bộ sống sót kỳ diệu (đã sửa)