Video xem thêm: Seohyun (SNSD) gây xôn xao khi giật tóc, khóc lóc như thật và đọc kịch bản tiếng Anh vanh vách