Video xem thêm: Trường Giang tức giận bỏ diễn khi bị ném chai nước lên sân khấu