Video xem thêm: Manh mối mới về vụ án xác cô gái khỏa thân bị giấu trong bao tải