Video xem thêm: Cận mặt con trai của Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân