Video xem thêm: sự khác biệt trong cách xuống xe tại lễ nhậm chức của Obama và ông Trump