Video xem thêm: Công Lý khóc khi nghe bố đẻ tâm sự cùng cháu nội chuyện ly hôn của mình với Thảo Vân