Video xem thêm: Mua hoa ngày Tết và nỗi “cay đắng” khi biết mình bị lừa