Video xem thêm: Siêu dễ thương: Bà “mắng” cháu trai xối xả vì nhuộm tóc trắng ăn Tết