Video xem thêm: Sự thật đằng sau bức ảnh con cáo bị đông cứng trong “quan tài băng”