Video xem thêm: Clip độc ghi lại cảnh cá mập cắn cáp quang dưới đáy biển