Video xem thêm: G-Dragon bảo vệ Dara rời khỏi concert