Video xem thêm: Cứu em song sinh, đây chính là cậu bé 2 tuổi đáng khâm phục nhất