Video xem thêm: Ấm lòng với hành động giúp người khiếm thị của Mỹ Tâm trong đêm Noel