Video xem thêm: Cảnh người dân "hôi" thịt trâu chết giữa quốc lộ gây phẫn nộ