Video xem thêm: Trót cắn rách giày hàng hiệu của chủ, chó Bull che mặt hối lỗi cực đáng yêu