Video xem thêm: Giải mã cơn sốt MV mới của bộ ba Tóc Tiên, Anh Khoa, Thiên Tùng