Video xem thêm: Sao nhí biểu diễn côn nhị khúc trước mộ Lý Tiểu Long