Video xem thêm: Diệu Ngọc tự tin giao lưu tiếng Anh trên Fanpage Miss World