Video xem thêm: Anh đánh giày câm bị hành hung phải nhập viện