Video xem thêm: Á hậu Tú Anh nhảy chân sáo khi phát sóng trực tiếp