Video xem thêm: BTV Hoài Anh bị rơi bông tai khi phát sóng trực tiếp