Video xem thêm: BTV Hoài Anh bật cười đồng nghiệp khi đang dẫn thời sự trực tiếp