Video xem thêm: Đồ hiệu ngập mặt, "Huyền thoại biển xanh" lại là một show thời trang nữa của Jeon Ji Hyun