Video xem thêm: Xé lòng với hình ảnh em bé gào khóc tiễn bố đi xuất khẩu lao động