Video xem thêm: Giữa tâm bão, Lâm Á Hân bị bắt gặp đi xem phim cùng Phạm Hồng Hải