Video xem thêm: Mashup We don't talk any more và Anh cứ đi đi - Fire Band (phiên bản Bolero & Dân ca)